A.                                 
আমার ভিতর  ও বাহিরে


F#m
অন্তরে অন্তরে

A.                  F#m    D
আছো তুমি হৃদয়   জুড়েA.              F#m
পুষে রাখে যেমন কুসুম

E.                          A
খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ

A.                     F#m
 তেমনি তোমার নিবিড় চলাE.    D.         E.     D
বাউলের এই মনটারে