SCALE : E
CHORDS :E, A ,Bm ,B
BEAT COUNT : 1-2-3-4-5-6 ( 3/4 OR 6/8 PATTERN )
SAMPLE STRUMMING PATTERN :
D-D-U--D-U


E.                                     A
যে জন প্রেমের ভাব জানে না

E.                                  Bm
তার সঙ্গে নাই লেনাদেনা

Bm.            E
খাঁটি সোনা ছাড়িয়া

             A.           E
যে নেয় নকল সোনা

             E
সে জন সোনা চেনে না

A.                E
কুটা কাটায় মানিক পাইল রে

                     A
অথৈ পানিতে ফেলিয়া দিল রে

B.                      E
সাত রাজার ধন মানিক হারিয়া

        B.                  E.      A
কুটা কাটার মন যে মানে না

             E
সে জন মানিক চেনে না

A.                   E
পিঁপড়া বোঝে চিনির দাম

                              A
ও বানিয়া চিনে সোনা

B.                   E
মাটির প্রেমের মূল্য কে জানে

E
ধরায় আছে কয় জনা

            B.                E
যে জন মানিক চেনে না