Lyrics : Rudra Mohammad Shahidullah
Chords : D,Bm,A,G,


            D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D           Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জু-ড়ে

            D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D            Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জুড়ে
D                 Bm
ঢেকে রাখে যেমন কুসুম

A                              F#m   Bm
পাপড়ির আবডালে ফসলের ঘুম


F#m     A        Bm      D
তেমনি তোমার নিবিড় চলা

A      G          A      G
মরমের মূল পথ ধরে


D               Bm
পুষে রাখে যেমন ঝিনুক

A                             F#m   Bm
খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ

F#m      A         Bm        D
তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া

A         G       A    G
ভিতরের নীল বন্দরে
           D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D           Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জু-ড়ে

            D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D            Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জুড়ে
D                  Bm
ভালো আছি, ভালো থেকো

A                          F#m  Bm
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখ

F#m     A       Bm   D
দিও তোমার মালা খানি

A          G         A      G
বাউল এর এই মন টা রে
          D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D           Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জু-ড়ে

            D        A  
আমার ভিতর বাহিরে
 
 G           Am
   অন্তরে অন্তরে

D            Bm     D        G
 আছো তুমি হৃ-দয় জুড়ে